Quy định về lãi suất cho vay của ngân hàng

Bạn có nhu cầu vay vốn ngân hàng nhưng chưa nắm rõ quy định về lãi suất cho vay của ngân hàng, hãy tham khảo bài viết dưới đây để được giải đáp thắc mắc. 

Pháp luật dân sự qui định về lãi suất cho vay (Video No.10)

1. Quy định về lãi suất cho vay của ngân hàng ngắn hạn

Từ năm 2012 đến nay, quy định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn của ngân hàng nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn: Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện phương, án dự án sản xuất – kinh doanh xuất nhập khẩu, phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có sự thay đổi, cụ thể như sau:

– Ngày 08/05/2012 – ngày Thông tư số: 14/2012/TT-NHNN của ngân hàng Nhà nước áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam = lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên do ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cộng (+) 3%/năm.quy định về lãi suất cho vay của ngân hàng

– Căn cứ vào Thông tư số: 08/2017/TT-NHNN thì lãi suất áp dụng đối với số tiền có kỳ hạn gửi 1 tháng trở nên là 12%/năm. Thông tư số: 17/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực ban hành từ ngày 28/05/2012 thì lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng trở lên là 11%/năm.

READ  Chuyển tiền cùng ngân hàng mất bao lâu?

– Từ ngày 11/6/2012 – Thông tư số 20/2012/TT-NHNN có hiệu lực  áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 13%/năm.

– Từ ngày 24/12/2012 – Thông tư số 33/2012/TT-NHNN có hiệu lực áp dụng lãi suất cho vay ngắn hàng bằng đồng Việt Nam tối đa là 12%/năm.

– Từ ngày 26/03/2013 – Thông tư số 09/2013/TT-NHNN quy định về lãi suất cho vay của ngân hàng bằng đồng Việt Nam tối đa là 11%/năm đối với hình thức vay ngắn hạn.

– Từ ngày 13/5/2013 – Thông tư số 10/2013/TT-NHNN có hiệu lực áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 10%/năm.

– Từ ngày 28/06/2013 – Thông tư số 16/2013/TT-NHNN có hiệu lực  áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 9%/năm.

– Từ ngày 28/6/2013 – Thông tư số 08/2014/TT-NHNN thì lãi suất tối đa do ngân hàng Nhà nước quyết định. Theo Quyết định số 499/QĐ-NHNN ngày 17/03/2014 áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 8%/năm. Theo Quyết định số 2174/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 7%/năm.

– Từ ngày 15/03/2017 – Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng hợp đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ. Theo Quyết định số 277/QĐ-NHNN ngày 03/03/2017 thì tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 7%/năm. Theo quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 07/07/2017 thì lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 6.5%/năm.

READ  Chuyển khoản ngân hàng như thế nào là nhanh nhất?

– Ngày 17/03/2020 – Thông tư số 39/2016/TT-NHNN có hiệu lực về việc áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực và ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Mức lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay.

2. Thống kê quy định về lãi suất cho vay của ngân hàng theo các mốcquy định về lãi suất cho vay của ngân hàng

Như vậy, quy định lãi suất cho vay của ngân hàng bằng đồng Việt Nam tối đa theo từng mốc thời gian được chúng tôi thống kê cụ thể như sau:

READ  Gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất bao nhiêu?

– Từ ngày 08/5/2012 đến trước ngày 28/5/2012 là: 15%/năm.

– Từ ngày 28/5/2012 đến trước ngày 11/6/2012 là: 14%/năm.

– Từ ngày 11/6/2012 đến trước ngày 24/12/2012 là: 13%/năm.

– Từ ngày 24/12/2012 đến trước ngày 26/3/2013 là: 12%/năm.

– Từ ngày 26/3/2013 đến trước ngày 13/5/2012 là: 11%/năm.

– Từ ngày 13/5/2013 đến trước ngày 28/6/2013 là: 10%/năm.

– Từ ngày 28/6/2013 đến trước ngày 18/3/2014 là: 9%/năm.

– Từ ngày 18/3/2014 đến trước ngày 29/10/2014 là: 8%/năm.

– Từ ngày 29/10/2014 đến trước ngày 10/7/2017 là: 7%/năm.

– Từ ngày 10/7/2017 đến nay là: 6.5%/năm.

Lưu ý: Đây là những quy định riêng về lãi suất cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ của một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Để hiểu rõ hơn về các mức lãi suất cho vay cá nhân… hãy liên hệ với nhân viên ngân hàng để được tư vấn cụ thể và chính xác nhất tránh trường hợp hiểu “mơ hồ”, cũng như nhầm lẫn các mức lãi suất đối từng khoản vay, cá nhân vay…

Trên đây là những tổng hợp về quy định về lãi suất cho vay của ngân hàng mà chúng tôi muốn cung cấp đến các bạn. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tính toán mức lãi suất phù hợp với nhu cầu, điều kiện… cá nhân hoặc những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/tổ chức. Từ đó, có được chuẩn bị thật tốt về tình hình tài chính, cũng như xác định mức vay phù hợp với bản thân. Chúc các bạn thành công!

You May Also Like

About the Author: AdminNdbbrIcs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *